0Την προηγουμένη οι αντιπρόσωποι υιοθέτησαν απόφαση να εντατικοποιηθεί η συλλογή πληροφοριών και η ανταλλαγή δεδομένων για τη διεθνή κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών. Εκτός αυτού, ανάθεσαν στον ΟΗΕ να προβεί στην ίδρυση εμπιστευτικού ταμείου, με τη βοήθεια του οποίου τα χρήματα, που κατάσχονται από τους λαθρεμπόρους ναρκωτικών, θα χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Τη Ρωσία στη συνεδρία εκπροσώπησε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ελέγχου Κυκλοφορίας Ναρκωτικών Βίκτωρ Ιβανόφ.