0Πρόκειται για το πρώτο τέτοιου είδους φόρουμ στην Ασία σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξης της Ένωσης, που  ιδρύθηκε το 1967. Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται εισηγήσεις, σεμινάρια και «στρογγυλά τραπέζια». Στο επίκεντρο της προσοχής των επιστημόνων βρίσκονται τα προβλήματα της εκλαΐκευσης της ρωσικής γλώσσας και του ρωσικού πολιτισμού στον κόσμο. Οι εργασίες του φόρουμ θα λήξουν στις 14 Μαΐου.