0Ο Τσούρκιν υπενθύμισε ότι το ψήφισμα επιτρέπει τη χρησιμοποίηση δύναμης εναντίον των κυβερνητικών στρατευμάτων αποκλειστικά για την προστασία του ειρηνικού πληθυσμού. Η Μόσχα θεωρεί αναγκαίο να επαναβεβαιώσει και πάλι σαφώς το απαράδεκτο της εμπλοκής των ειρηνευτών του ΟΗΕ στην ένοπλη διένεξη και της ουσιαστικής υποστήριξης από μέρους τους ενός από τα μέρη.