0Η εκκλησία ύψους 20 μέτρων θα κατασκευαστεί σε ύψωμα και θα φαίνεται από τον ωκεανό. Η ορθόδοξη κοινότητα στο Ρεϊκιάβικ υπάρχει από το 2001 και ξεπερνά τα 300 άτομα. Πρόκειται για καταγόμενους από ορθόδοξες χώρες, καθώς και ιθαγενείς Ισλανδούς.