0Ο Γκι Μουν υπδρ ότι οι ξένες επενδύσεις στην οικονομία των υποανάπτυκτων χωρών θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην έξοδο από την ύφεση και άλλων κρατών του κόσμου. Οι μετέχοντες στο φόρουμ συζητούν το 10-ετές πρόγραμμα ανάπτυξης των φτωχότερων χώρων του κόσμου, το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τα 745 δολάρια.