0Στη φετινή, 23

η

0 έκθεση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, συμμετέχουν πάνω από 500 εταιρία από 20 και πάνω χώρες του κόσμου. Οι μετέχοντες θα συζητήσουν τα πιό επίκαιρα θέματα της ανάπτυξης των ΜΜΕ και τις προοπτικές της χρησιμοποίησης του Ίντερνετ σ΄ αυτό τον τομέα. Στο επιχειρηματικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν, ανάμεσα στους άλλους, εκπρόσωποι των εταίρων Yahoo και Google, καθώς και εκπονητές πολυμεσικών προγραμμάτων από τη Φινλανδία, την Ιταλία και τη Γαλλία.