Αιτία της αναβολής είναι οι δυσκολίες  της αναζητήσης πηγών φυσικού αερίρου για αυτό τον αγωγό.Το σχέδιο "Nabucco"  είχε εκπονηθεί, όπως είναι γνωστό, με σκοπό την μεταφορά φυσικού αερίου από την Κεντρική Ασία και την περιοχή της Κασπίας θάλασσας προς την Ευρώπη, παρακάμπτωντας τη Ρωσία.  Η επεξεργασία του σχεδίου  για μεγάλο χρονικό διάστημα πραγματοποιόταν ταυτόχρονα με την επεξεργασία του παρόμοιου και ανταγωνιστικού με το "Nabucco"  ρωσικού σχεδίου "South Stream".  Ταυτόχρονη προβλεπόταν ακόμα  και η έναρξη λειτουργίας τους –το 2015. Τώρα όμως το "Nabucco" έμεινε  πολύ πίσω. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετά σοβαροί λόγοι να υποθέσουμε ότι  τελικά θα αφαιρεθεί με πολύ τετριμένη αιτία –  για το "Nabucco" δεν μπορούν να βρουν προμηθευτές φυσικού αερίου. Εξάλλου, το "South Stream" έχει τόσο το φυσικό αέριο, όσο και την αγορά διάθεσής του στην Ευρώπη.  «Οι διεθνείς εμπειρογνώμονες, όπως είπε σε σχέση με αυτό ο πρόεδρος της ΄Ενωσης Φυσικού Αερίου της Ρωσίας Σεργκέι Τσιζόφ, από καιρό έλεγαν ότι  τελικά δεν θα βρεθούν αρκετές ποσότητες φυσικού αερίου για το "South Stream" και το "Nabucco". Κάτι περισσότερο. Παραμένει ασαφής  και η κατάσταση γύρω από τις οριστικές αποφάσεις για την κατασκευή του "Nabucco".  Αμφισβητείται ακόμα και η δυνατότητα της υλοποίησης αυτού του σχεδίου. Ίσως οι μέτοχοι του σχεδίου "Nabucco" υπολογίζουν στην αλλαγή κάποιων γεωπολιτικών ζητημάτων όταν θα μπορέσουν να βρούν σταθερό προμηθευτή φυσικού αερίου στο πρόσωπο της Τουρκμενίας, του Καζακστάν και του Ιράν, ενώ προς το παρόν  το θέμα αυτό είναι καθαρά θεωρητικό. Η Τουρκμενία σήμερα προσανατολίζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην Κίνα και τη Ρωσία. Όσον αφορά το Ιράν, η χώρα αυτή ακολουθεί ξεκάθαρα μιά αντιαμερικανική και αντιευρωπαϊκή θέση. Είναι κατανοητό ότι η κατασκευή αγωγού χωρίς την ύπαρξη οσοδήποτε συγκεκριμένων Συμφωνιών με συγκεκριμένους προμηθευτές είναι εντελώς αδικαιολόγητη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Εκτός απ’ αυτό, έγινε και μιά απότομη αύξηση του κόστους του σχεδίου- από 7 ως 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο κόστος  του επίσημα συμπεριέλαβαν τον αγώνα από τους πιθανούς προμηθευτές ως την Τουρκία, απ’ όπου το φυσικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ευρώπη. Όμως, απ’ ότι φαίνεται, το κόστος του σχεδίου "Nabucco" είχε μειωθεί εσκεμμένα ευθύς εξαρχής με σκοπό την προσέλκυση των επενδυτών. Εκτός απ’ αυτό η σημερινή αύξηση δεν είναι και η τελευταία. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί καμιά έκπληξη στους εμπειρογνώμονες. Πραγματικά, από την αρχή ακόμα κανένας δεν έκρυβε ότι το "Nabucco" είναι περισσότερο γεωπολιτικό σχέδιο παρά σχέδιο φυσικού αερίου. Η οικονομική ελκτικότητα εδώ είχε δευτερεύοντα χαρακτήρα. Όταν  το εμπόριο  είναι αναμιγμένο με την πολιτική, δεν μπορεί να ονειρεύεται κανείς για οποιαδήποιτε οικονομικά  οφέλη»,- παρατήρησε συμπεραίνοντας ο πρόεδρος της ΄Ενωσης Φυσικού Αερίου της Ρωσίας Σεργκέι Τσιζόφ.