0Η συμφωνία θα υιοθετηθεί μετά την έγκρισή της από μέρους των κυβερνήσεων της ΕΕ. Οι κυρώσεις, μεταξύ άλλων, προβλέπουν απαγόρευση της εισόδου στις χώρες της ΕΕ μελών της ηγεσίας της Συρίας και πάγωμα των τραπεζικών τους λογαριασμών. Ο ίδιος ο Πρόεδρος Μπασάρ Άσαντ δεν περιλαμβάνεται σ΄αυτό τον κατάλογο, ανακοίνωσαν στις Βρυξέλλες δυτικές διπλωματικές πηγές.