Στην ιστοσελίδα του Wikileaks  δημοσιεύθηκαν υλικά που δείχνουν την εσκεμμένη καθυστέρηση της παραχώρησης  των βιζών είτε  ακόμα και την άρνηση της έκδοσής τους. Ανάμεσα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι, π.χ. η άρνηση της έκδοσης βίζας για επίσκεψη στον ΟΗΕ στον Υπουργό Εξωτερικών της Αμπχαζίας Σεργκέι Σάμπα. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις Συμφωνίες που ρυθμίζουν την παραμονή της έδρας του ΟΗΕ  στη Νέα Υόρκη οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να παραχωρούν έγκαιρα τις βίζες στις ξένες αντιπροσωπείες.