0Επίσης πρόσθεσε ότι η Γαλλία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει φόρουμ των «φίλων της Λιβύης», στο οποίο μπορεί να προσκληθούν η Ρωσία, καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο των ανταρτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ομάδα Επαφής τόνισε την ανάγκη συντονισμού της διεθνούς αντίδρασης στα γεγονότα στη Λιβύη και να γίνει κέντρο επαφών μεταξύ της παγκόσμιας κοινότητας και των ενδιαφερόμενων μερών σ΄αυτή τη χώρα της Βόρειας Αφρικής.