Ο κοινός χώρος  σχεδιάζεται να διαμορφωθεί ως το 2012. Ο πρωθυπουργός Πούτιν δήλωσε σχετικά ότι η δημιουργία του Κοινού Οικονομικού Χώρου (ΚΟΧ) θα αλλάξει το γεωπολιτικό σχήμα όλου του Ευρασιατικού χώρου. Επίσης είπε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη για στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του διαλόγου του ΚΟΧ και της ΕΕ.