Με πρόταση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το βασικό  θέμα του φόρουμ θα είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι παραδοσιακές αξίες στην Ευρώπη.  Το Συμβούλιο που ενώνει στις γραμμές του τους επιφανείς θρησκευτικούς ηγέτες της Ευρώπης-  Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, προβλέπει επίσης και  τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του των εκπροσώπων των άλλων παραδοσιακών θρησκειών. Μέλη του Συμβουλίου που είχε ιδρυθεί το 2002 στο Όσλο, είναι 45 θρησκευτικές οργανώσεις. Το Συμβούλιο με τη δράση του συντελεί στην ειρηνική συνύπαρξη των θρησκευτικών κοινότητων και καταβάλλει προσπάθειες για την αποτροπή των θρησκευτικών συγκρούσεων.