Στο συνέδριο παίρνουν μέρος αντιπρόσωποι 30 και πάνω χωρών του κόσμου. Το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξής του είναι η προοπτική του άνθρακα στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Όπως είπε ο κυβερνήτης της περιοχής Κέμεροβο Αμάν Τουλέγιεφ, στο Κουζμπάς εφαμόζεται μιά μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της βιομηχανίας άνθρακα που προβλέπει την αύξηση της εξόρυξης άνθρακα κατά 30% ως το 2025, δηλαδή  ως 240 εκατ. και πάνω τόνους το χρόνο. Το 50%  του εξορυσσομενου άνθρακα  προβλέπεται να εξάγεται στο εξωτερικό. Παραδοσιακή για το Κουζμπάς αγορά παραμένεουν οι ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα – η Μ. Βρετανία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Τουρκία.