Το ακριβές αντίγραφο του ανθρώπινου ματιού σε μορφή 3D θα επιτρέψει στους γιατρούς να τελειοποιούν την δεξιοτεχνία τους και να επεξεργάζονται νέες μεθόδους θεραπείας. Οι φοιτητές θα προσπαθήσουν να μάθουν ακόμα το μάτι να αντιδρά στους εξωτερικούς  διεγέρτες. Ο  προσομοιωτής μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε δύο χρόνια.