0Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης σε μιά σειρά συριακές πόλεις, ο Μπαν Γκι-Μουν κάλεσε τον Πρόεδρο Άσαντ να παραχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στον ΟΗΕ πρόσβαση στους έχοντες ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια ανάμεσα στον παθόντα πολιτικό πληθυσμό.