0Επίσης είπε ότι πρέπει πρώτα να εκπονηθεί η αρχιτεκτονική του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας και μετά να εγκατασταθούν στοιχεία της. Η συμφωνία μεταξύ της Ρουμανίας και των ΗΠΑ προκαλεί αμφιβολίες μήπως έχει δημιουργηθεί χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας τέτοια αρχιτεκτονική, σύμφωνα με την οποία ήδη εγκαθίστανται στοιχεία αυτού του συστήματος, υπογράμμισε ο στρατηγός.