0Το γλωσσάριο είναι σοβαρό έγγραφο, το οποίο ολοκληρώνει το διάρκειας 10 και πάνω χρόνων έργο μεικτής συγγραφικής ομάδας, δηλώσεις ο Μακάροφ.