Οι προτάσεις αυτές θα υποβληθούν για συζήτηση του Συμβουλίου της ΕΕ σε επίπεδο Υπουργών Εσωτερικών στις Βρυξέλλες στις 12 Μαΐου. Αν υιοθετηθούν, τότε οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να  προχωρήσουν στην προσωρινή επαναφορά του ελέγχου στα σύνορά τους σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου της κατάστασης  γύρω από τους μετανάστες από κάποιο ένα κράτος της κοινότητας, τα σύνορα του οποίου είναι και τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Γίνεται λόγος επίσης και για τη δυνατότητα εφαρμογής αυτού του μέτρου ακόμα και σε περίπτωση εμφάνισης έκτακτης πίεσης από μετανάστες σε κάποιο τμήμα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.