Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε ειδική έκθεση του ΟΗΕ. Η βασική αύξηση του πληθυσμού αναμένεται στις χώρες με μεγάλο αριθμό  γεννήσεων. Ανάμεσά τους είναι κυρίως οι χώρες της Αφρικής, μερικά ασιατικά και λατινοαμερικανικά κράτη, καθώς επίσης και οι χώρες της Ωκεανίας. Στις χώρες με μικρό αριθμό γεννήσεων και με γρήγορη γήρανση του πληθυσμού κατατάσσονται σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.