Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώθηκαν  μετά την επεξεργασία των δειγμάτων χώματος που πάρθηκαν σε διάφορα σημεία του βυθού του ωκεανού σε βάθος 20-30 μέτρων. Στον πρώτο αντιδραστήρα του κατεστραμμένου ΑΗΣ θα τοποθετηθούν έξι εγκαταστάσεις εξαερισμού για τον καθαρισμό του αέρα στην ενεργειακή μονάδα από τις ραδιενεργούς ουσίες. Η χρησιμοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων, κατά τη γνώμη των ειδικών, θα μειώσει το ραδιενεργό φόντο στο κτίριο του αντιδραστήρα και θα δώσει τη δυνατότητα στο προσωπικό του Σταθμού να ελέγχει επί τόπου τη λειτουργία του συστήματος ψήξης στο εσωτερικό τμήμα του αντιδραστήρα και των άλλων συστημάτων.