0Η ιδιομορφία αυτού του διαγωνισμού συνίστατο στο ότι και τα 7 έργα του διαγωνισμού οι μετέχοντες τα εκτελούσαν σε εκκλησιαστικό στυλ. Συνολικά στο διαγωνισμό συμμετείχαν 19 χορωδίες, συμπεριλαμβανομένων – της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Τσεχίας, της Λιθουανίας, του Ισραήλ και της Ελβετίας.