Το αεροπλάνο ανυψώθηκε στον ουρανό από το αεροδρόμιο του Κομσομόλσκ στο Αμούρ (ρωσική ΄Απω Ανατολή). ΄Οπως προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών, όλα τα συστήματα και οι συσκευές του αεροπλάνου λειτουργούσαν πολύ καλά. Μετά το τέλος των εργοστασιακών πτητικών δοκιμών το αεροπλάνο θα παραδωθεί στο Υπουργείο ΄Αμυνας της Ρωσίας. Το Su-35 είναι βαθιά εκσυγχρονισμένο πολυλειτουργικό καταδιωκτικό γενιάς «4++». Κατά τον εκσυγχρονισμό του έχουν χρησιμοποιηθεί οι τεχνολογίες της πέμπτης γενιάς που  του εξασφαλίζουν  υπεροχή  έναντι των καταδιωκτικών παρόμοιας κλάσης.