΄Ετσι ανακοίνωσε η Υπηρεσία τύπου του Κρεμλίνου. Ο εγκριμένος από την Κρατική Ντούμα και το Συμβούλιο Ομοσπονδίας τον περασμένο Απρίλιο Νόμος προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού στη Ρωσία διαφόρων επιπέδων τρομοκρατικού κινδύνου, κάτι που προνοεί την λήψη επιπρόσθετων μέτρων  προάσπισης της ασφάλειας του ατόμου, της κοινωνίας και του κράτους από τις τρομοκρατικές απειλές. Τα μέτρα αυτά θα εγκρίνονται από τον πρόεδρο της χώρας. Ο νέος Νόμος θα εξασφαλίζει  έγκαιρη αντίδραση στις απειλές τρομοκρατικών επιθέσεων.