Στο φόρουμ συμμετέχουν σχεδόν 5000 επιστήμονες και εμπειρογνώμονες. Ανάμεσά τους είναι 7 Νομπελίστες,  διευθυντές διεθνών οργανώσεων, πολιτικοί από 78 χώρες, μαζί και από τη Ρωσία. Στην ημερήσια διάταξη του φόρουμ συμπεριλήφθηκαν επίσης και τα προβλήματα της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και των οικονομικών, οι νέες προοπτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προσέλκυσης των επενδύσεων και εμβάθυνσης των ολοκληρωτικών διαδικασιών.