0Εκτος αυτού, - είπε, σε προσφυγικούς καταυλισμούς στα σύνορα της Τυνησίας και της Λιβύης το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων Ρωσίας μεταφέρει είδη διατροφής, κουβέρτες και είδη πρώτης ανάγκης. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΟΗΕ, ως τα τέλη Μαρτίου τη Λιβύη εγκατέλειψαν περίπου 336 χιλ. άνθρωποι, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων κατέληξαν στην Τυνησία και την Αίγυπτο.