0Σ΄αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κατα την άποψή τους, η μείωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης τέτοιων σχετικά μεγάλων οικονομιών, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, ασκεί αρνητική επίδραση σε όλες τις χώρες-μέλη της ευρωζώνης.