0Η Συνταγματική Διακήρυξη βασίζεται στις τροποποιήσεις του Συντάγματος του 1971, οι οποίοι έθιξαν βασικά, τη διαδικασία πρότασης υποψηφίων και τη διεξαγωγή των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, καθώς και την προεδρική θητεία. Το προσωρινό Σύνταγμα θα ισχύει σε όλη τη μεταβατική περίοδο ως την ολοκλήρωση των εκλογών νέας Βουλής και Προέδρου της χώρας.