0Σύμφωνα με το έγγραφο, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση σε ξένους παραγγελιοδότες αποτελεσμάτων πνευματικής δραστηριότητας (εξοπλισμών) χωρίς τον καθορισμό των όρων χρησιμοποίησής τους και εξασφάλισης της νομικής τους προστασίας. Η καινοτομίες καλούνται να αποτρέψουν την παράνομη αντιγραφή ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού.