Η βασική ιδιομορφία αυτής της μεθόδου συνίσταται  στην  καταπολέμηση του κακοήθους όγκου χωρίς να προξενηθεί ζημιά στα υγειή κύτταρα του οργανισμού. . Ο πρώτος κύκλος των δοκιμών σε ποντίκια, που  έγινε πρίν δύο χρόνια, έδειξε ότι  ο ογκός διαλύθηκε στο 30% των περιπτώσεων. Η εγκατάσταση αυτή θα βοηθά την ανάρρωση 1000 ανθρώπων το χρόνο και με την πάροδο του χρόνο ο αριθμός αυτός μπορεί να διπλασιαστεί.