Τέσσερις από τους έξι αντιδραστήρες του σταθμού  έχουν αχρηστευτεί τελείως, γιατί για την ψύξη τους μετά το ατύχημα χρησιμοποιούσαν θαλάσσιο νερό. Απ΄ ότι φαίνεται, θα κλείσουν όλο το Σταθμό. Για την αναχαίτιση της διαρροής ραδιενέργειας,  μάλλον θα  σκεπάσουν τους κατεστραμμένους αντιδραστήρες με ειδικό ύφασμα. Για την άντληση του ραδιενεργού νερού από τον κατεστραμμένο Σταθμό προτείνεται να χρησιμοποιηθεί τάνκερ και το έδαφος γύρω από τον ΑΗΣ να  καλυφθεί από τον αέρα με ειδική πίσσα.