0Σε σύσκεψη με την κοινότητα εμπειρογνωμόνων για τη στρατηγική της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως το 2020 ο Πούτιν εξέφρασε ανησυχία για το επίπεδο της γεννητικότητας και της θνησιμότητας. «Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ρωσίας δείχνουν μείωσή του. Για τη διόρθωση της κατάστασης χρειάζονται επιπρόσθετες προσπάθειες», - υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Επίσης είπε ότι παρόλο που στροφή στη δημογραφική πολιτική δεν επιτεύχθηκε, τα μέτρα που παίρνει το κράτος, συνέβαλαν στην ανάπτυξη «θετικής δυναμικής».