Μερικές δεκάδες Συμφωνίες προβλέπεται να υπογραφούν στο πλαίσιο του Φόρουμ Πρυτανικών Αρχών  αυτών των χωρών  στη Μόσχα. ΄Ετσι είπε ο πρύτανης του  Μοσχοβίτικου Κρατικού Πανεπιστημίου Βίκτορ Σαντόβνιτσι. Στο Μοσχοβίτικο Πανεπιστήμιο, π.χ. θα ανοίξει Ιβηροαμερικανικό Κέντρο,  οι σπυδαστές του οποίου θα μαθαίνουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την τέχνη των ισπανόφωνων χωρών. Προβλέπεται επίσης να υπογραφεί Συμφωνία για αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, για πιο πλατιά ανταλλαγή καθηγητών και  φοιτητών καιθώς επίσης και για την  επεξεργασία κοινών επιστημονικών προγραμμάτων.