.  Κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας της Μεγάλης Νηστείας σε όλες τις ρωσικές εκκλησίες θα συγκεντρώνονται δωρεές που θα σταλούν στην ιαπωνική Αυτόνομη Ορθόδοξη Εκκλησία για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων εκκλησιών στις πληγείσες περιοχές της Ιαπωνίας.