Από το 2005 όλο και περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν αρνητικά την εντεινόμενη οικονομική επιρροή της Κίνας και ιδιαίτερα σε τέτοιες αναπτυγμένες χώρες, όπως είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Οι αναπτυσσόμενες δε χώρες βλέπουν πιο θετικά τις οικονομικές επιτυχίες της Κίνας. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις χώρες της Αφρικής, όπου η Κίνα κάνει μεγάλες επενδύσεις και απ’ όπου σχεδιάζει να αγοράζει πρώτες ύλες.