Συνεπώς, επιβεβαιώθηκαν οι προηγούμενες προβλέψεις. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας δεν ξέρει πόσο καιρό συνεχιζόταν η διαδικασία της τήξης. Οι ειδικοί, που έκαναν τις μετρήσεις, είπαν ότι το επίπεδο ραδιενέργειας στο 2ο αντιδραστήρα ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο κατά 10 εκατ. φορές,  ενώ αργότερα  ανακοινώθηκε πως τα δεδομένα αυτά είναι λανθασμένα.  Τώρα λένε ότι το επίπεδο ραδιενέργειας ξεπερνά το κανονικό όριο κατά 100 χιλιάδες φορές. Σε μερικές περιοχές της Ιαπωνίας ραδιενεργά στοιχεία εντοπίστηκαν ήδη στην ατμόσφαιρα, το θαλάσσιο και το πόσιμο νερό, καθώς επίσης και στα επισιτιστικά προίόντα.