Οι ισλαμικές ομολογίες εκδίδονται για πρώτη φορά στη Ρωσία. Τα έσοδα από την διάθεση των σουκούκ θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση μακροπρόθεσμου σχεδίου υποδομών. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Bloomberg η αξία των ισλαμικών ομολογιών που θα εκδοθούν φέτος μπορεί να φτάσει τα 31 δισεκατ. δολάρια. Το ενδιαφέρον για τα ισλαμικά οικονομικά αυξήθηκε σημαντικά στον κόσμο λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης.