0«Παρόλο που διαφωνεί έντονα με τις βίαιες ενέργειες της ηγεσίας της Λιβύης, η Ρωσία δεν κρύβει την ανησυχία της για το, πως επιβάλλεται η «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων» πάνω από το έδαφος αυτής της χώρας», - είπε ο Λουκασέβιτς. Επίσης είπε ότι η αδιάκριτη χρησιμοποίηση της αεροπορίας από τις χώρες, οι οποίες έχουν αναλάβει να συμβάλουν στην εφαρμογή του ψηφίσματος του ΣΑ του ΟΗΕ, εγκυμονεί θύματα ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό.