0και τα εν δυνάμει θύματα ανάμεσα στον πολιτικό πληθυσμό λόγω της αδιάκριτης χρησιμοποίησης αεροπορίας, τόνισε η υπηρεσία τύπου του Πρόεδρου. Ο Μεντβιέντιεφ επίσης επιβεβαίωσε την προθυμία της Ρωσίας να αναλάβει διαμεσολαβητική αποστολή για την ειρηνική διευθέτηση της διένεξης στη Λιβύη.