0κατα την άποψή του, όλες οι ενέργειες του συνασπισμού πρέπει να «ανταποκρίνονται πλήρως στο ψήφισμα του ΣΑ του ΟΗΕ». Ο Φρατίνι διευκρίνισε ότι η Ιταλία δεν προσχώρησε στον πόλεμο, αλλά «στον τερματισμό της βίας».