Τα μέλη της αποστολής θα συγκεντρώσουν σπάνιες πληροφορίες για τη ζωή της ρωσικής Αρκτικής. Θα ελέγξουν επίσης την λειτουργική ικανότητα των συσκευών πλοήγησης στις πολύπλοκες αρκτικές συνθήκες. Όποιοι θελήσουν θα μπορούν να παρακολουθούν την μετακίνηση της αποστολής σε καθεστώς πραγματικού χρόνου σε ειδική ιστοσελίδα.