0Η Ρωσία είναι πρόθυμη να διευρύνει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους ανατολικούς γείτονές της. Με αεροσκάφος του Υπουργείου Εκτάκτων Περιστατικών στην Ιαπωνία έχει μεταφερθεί καύσιμο. Με το νομό Μιγιάγκι διευθετήθηκε το θέμα της διανομής των κουβερτών και του νερού από τη Ρωσία.