Νωρίτερα η Διεθής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας  παραχώρησε στο ιαπωνυκό ατύχημα το 4 επίπεδο, ενώ οι Γάλλοι ειδικοί – το έκτο. Το πέμπτο επίπεδο στην κλίμακα INES  θεωρείται  ατύχημα με κίνδυνο έξω από τον χώρο του  όταν προσβάλεται σε μεγάλο βαθμό η ενεργός ζώνη του αντιδραστήρα ή των φραγμών  διαρροής   ραδιενέργειας.