Στη συνεδρίαση πάνω στα  δοσμένα προβλήματα θα πάρουν μέρος οι πρόεδροι των Νομοθετικών Συνελεύσεων μιας σειράς  οντοτήτων της Ρωσίας και  των αγροτικών Επιτροπών  των δύο σωμάτων της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των κλαδικών συνδικάτων και των περιφερειακών παραρτημάτων  της «Ροσελχοζμπάνκ» και της «Ροσαγρολίζινγκ».