0 Μόλις εμφανίστηκε η δυνατότητα παροχής υλικής βοήθειας στους παθόντες, σε ειδικό λογαριασμό άρχισαν να εμβάζονται χρήματα. Μουσικά συγκροτήματα ετοιμάζουν φιλανθρωπικές συναυλίες, οι εισπράξεις από τις οποίες θα διαβιβαστούν στους παθόντες Ιάπωνες. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει στη συμφορά τους ανθρώπους, που χρειάζονται βοήθεια.