Όπως δήλωσε η εταιρεία Tokyo Electric Power  οι εργασίες θα αρχίσουν σήμερα. Μετά το σεισμό της 11 Μαρτίου έπαθαν βλάβη οι γεννήτριες ντίζελ του Σταθμού με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν τα συστήματα ψύξης, κάτι που εγκυμωνεί κινδύνος καταστροφικής διαρροής ραδιοενέργειας. Η Tokyo Electric Power  θα προσπαθήσει να τοποθετήσει νέα δυναμικά καλλώδια προς τον ΑΗΣ. Προς το παρόν αυτό δεν έγινε λόγω του υψηλού επιπέδου ραδιενέργειας.