0Στο πρώτο και το τρίτο ενεργειακό σύστημα άρχισε εν μέρη λιώσιμο του πυρήνα του αντιδραστήρα. Σ΄αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση ανάλυσης της κατάστασης από επίσημες πηγές στην Ιαπωνία και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και ανακοινώσεις των ΜΜΕ. Οι Ιάπωνες σκοπεύουν για πιό αποτελεσματική ψύξη να χρησιμοποιήσουν αντλείες και ελικόπτερα για την αύξηση των όγκων του νερού που χρησιμοποιείται γι΄αυτό το σκοπό.