Σχεδόν 300 χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Βουδαπέστης σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του νέου Νόμου για τα ΜΜΕ. Ο Νόμος, που τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου, επιτρέπει στα κρατικά όργανα να επιβάλουν μεγάλα πρόστιμα στους κατόχους των ΜΜΕ για «μη σωστή» προβολή των εξελίξεων και ορισμένων θεμάτων. Οι επικριτές του Νόμου φοβούνται ότι το κράτος χρησιμοποιώντας το νέο Νόμο θα ελέγχει σκληρά τον media χώρο. Μερικές ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ότι ο νέος Νόμος της Ουγγαρίας δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις για την ελευθερία του τύπου.