0Στο πακέτο απεικονίζεται το επίσημο έμβλημα των 12

ων

0 Ολυμπιακών Χειμερινών Αγώνων στο φόντο των χιονισμένων πλαγιών των βουνών και η δάδα με κορδέλες με ολυμπιακά χρώματα. Το τιράζ του ταχυδρομικού πακέτου ανέρχεται σε 120 χιλιάδες. Συνολικά ως το 2014 θα εκδοθούν 4 ταχυδρομικά πακέτα, 45 σκηνές ταχυδρομικών γραμματοσήμων και ταχυδρομικές κάρτες, καθώς και συλλογές όλων των εκδοθέντων ταχυδρομικών γραμματοσήμων με καλλιτεχνικά περιβλήματα.