0Κατα την άποψη των εκπονητών του, το αεροσκάφος από τεχνική άποψη είναι περισσότερο εφοδιασμένο, από το αμερικανικό F-22 Raptor, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Το κύριο πλεονέκτημα του Τ-50 είναι η ικανότητά του να βάλλει με πυραύλους πετώντας με υπερηχητική ταχύτητα. Οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η παραγωγή του νέου καταδιωκτικού μπορεί να αλλάξει την ισορροπία μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ στην εξαγωγή εξοπλισμών.