Προς το παρόν δεν υπάρχουν ακριβή δεδομένα για τις διαστάσεις της ζημιάς που προξενήθηκε στις ορθόδοξες εκκλησίες. Εξάλλου, από  τις μη εξακριβωμένες πληροφορίες προκύπτει  ότι  σε μερικές εκκλησίες προξενήθηκε τεράστια ζημιά, ενώ μιά ή μερικές εκκλησίες  έχουν ισοπεδωθεί. Η συγκέντρωση δωρεών γίνεται από  τη συνοδική Υπηρεσία Φιλανθρωπικής και Κοινωνικής Υπηρεσίας μαζί με την Υπηρεσία Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Μοσχοβίτικου Πατριαρχείου.